Få et uforpliktende tilbud på rørinspeksjon!

Rørinspeksjon med kamera

Rørinspeksjon er viktig for å avdekke og utbedre problemer. Ingen avløpsrør varer evig og vedlikehold er viktig. Like vel vet mange lite om innsiden av egne rør. Rørinspeksjon gir deg nødvendig innsikt i rørenes tilstand og kontroll på situasjonen.

Rørinspeksjon utføres med spesialkamera tilpasset type rør og rørdimensjon. Kameraet føres igjennom avløpsrøret og filmer innsiden av rørene. Tilstand på rør, skader og andre funn lagres i en detaljert rapport som overleveres deg. Oppsummert med video og bilder.

Rapport fra rørinspeksjon

DØGNÅPEN VAKTTELEFON

Hvorfor rørinspeksjon? 

Et velfungerende avløp er viktig for et velfungerende hjem! Det som spyles ned i do skal helst forsvinne, ikke komme opp igjen eller utover gulvet. Rent økonomisk er godt vedlikehold lønnsomt og med kjennskap til avløpsrørene er det enklere å finne gode løsninger. Gode inspeksjoner betyr rimeligere og mer effektivt vedlikehold.

Hvorfor Spylevakta? 

Med bransjeledende kamerasystem og effektive løsninger tilbyr vi deg detaljert innsikt i avløpsrørene til en konkurransedyktig pris. Vårt mål er å gi deg best mulig rørinspeksjon ved hjelp av bedre løsninger, fremfor økte kostnader.

Feil som avdekkes ved rørinspeksjon

  • Bruddskader
  • Stillestående avløpsvann (Svank/motfall)
  • Røtter i rørene
  • Rustproblemer og løs rust
  • Avleiringer og gjenstander
  • Spiker, skruer og konstruksjonsfeil