Dette er gjeldende leveringsbetingelser og vilkår for tjenester, produkter og arbeid utført og/eller levert av Spylevakta med mindre annet er avtalt skriftlig. Med oppdragsgiver/kunde menes den som bestiller.

For å bestille våre tjenester kontakt via telefon, epost eller kontaktskjema som oppgitt på våre hjemmesider. Bestilling bekreftes via SMS. Det er den som bestiller som mottar faktura. Se vår prisliste på spylevakta.no/prisliste

Spylevakta skal ha fri tilgang til avtalt arbeid samt nødvendige områder for korrekt utførelse av oppdraget. Nøkler skal utleveres på forhånd eller tilgang gis uten opphold ved adkomst på oppdragsstedet.

Oppdragsgiver/kunde plikter å stille med tilstrekkelig tilgang til vann og strøm for utførelse av tjenesten hvis ikke annet er avtalt skriftlig. (F.eks utekran/hageslange og stikkontakt)

Ordinær arbeidstid er fra kl. 08.00 til 16.00. Ved arbeid utenfor normal arbeidstid tilkommer tillegg for overtid etter medgått tid. Ved utrykning (arbeid som starter utenfor ordinær arbeidstid) tilkommer tillegg for utrykning.

Priser er oppgitt i oppdatert prisliste på spylevakta.no/prisliste. Minstepris er 1 stk/1 time. Timer utover minstepris/første time faktureres per påbegynte halvtime. Tjenester utover spylebil/kombibil med operatør, som f.eks. rørinspeksjon eller liten slamsuger, faktureres i tillegg.

Oppdragsgiver/kunde faktureres alle offentlige gebyrer og avgifter, parkering, vareinnkjøp, underleveranse og andre påløpte kostnader i tilknytning til oppdraget med 20% påslag.

Oppdrag faktureres pr bestilling. Forfall er 10 dager fra fakturadato. Faktura sendes via e-faktura eller til oppgitt epostadresse. Bedriftskunder faktureres via EHF Faktura.

Følgende er ikke inkludert i leveransen om ikke annet er avtalt skriftlig:

 • Tildekking av gulv, dører og vegger.
 • Deponering av avfall/septik/slam
 • Uforutsett behov for slamsuger/storkombi.
 • Parkering, ferje, overnatting.
 • Nedvask/rengjøring under og/eller etter oppdrag

Avbestilling skal sendes skriftlig via SMS eller e-post minimum 12 timer før avtalt oppdrag. Ved for sen avbestilling eller oppmøte faktureres minstepris. I tilfelle avreise faktureres minstepris hvis avbestilling tilkommer oss etter avreise.

Spylevakta tar kun betalt for tiden vi er hos deg.** Det vil si fra vi ankommer oppgitt adresse og frem til avreise. Minstepris dekker oppmøte og den første timen vi er på stedet. Medgått tid regnes fra oppmøte til avreise.

*Ved behov for deponering av septik/avfall tilkommer 1 arbeidstime + aktuell deponeringsavgift. 1 arbeidstime dekker kjøretid i forbindelse med deponering, deponering og rengjøring av utstyr.

**Ved innleie av storkombi, sugebil, supersuger eller lignende kjøretøy fra underleverandør gjelder underleverandørens egne vilkår. De fakturerer normalt medgått tid inkludert, men ikke begrenset til: Kjøretid, arbeid hos kunde, deponering og rengjøring av utstyr.

Reklamasjoner skal fremlegges skriftlig via e-post eller SMS innen 24 timer etter utført oppdrag. Benytt alltid kontaktinformasjon som oppgitt på faktura eller på spylevakta.no

Når vi åpner tette avløp er det ikke uvanlig at det oppstår behov for en påfølgende spyling noen dager/uker senere. I tette avløpsrør får man stillestående avløpsvann. Her fordeler det seg avfall. Slike rester kan samle seg på utsatte steder når avløpsvannet renner unna igjen. Skader på rør, løse gjenstander eller rust som løsner er også faktorer som kan oppstå i sammenheng med tette avløpsrør. Vi anbefaler rørinspeksjon hvis rørene tetter seg gjentatte ganger. Behov for påfølgende spyling er ikke inkludert i tidligere leveranse og ikke grunnlag for reklamasjon.

Spylevakta kan ikke holdes ansvarlig for kostnader som følge av rør med feil, med for lite fall eller skader på rørstrekk. Ved spyling og/eller inspeksjon av rør kan det påvises feil/mangler og behov for vedlikehold. Spylevakta kan ikke holdes ansvarlig for kostnader som oppstår i forbindelse med spyling eller nødvendig vedlikehold, eller feil avdekket i forbindelse med spyling/inspeksjon.

Rør av dårlig kvalitet kan oppleve lekkasje under spyling, fjerning av rust, masser og tilstopping i rørene. Spylevakta er ikke ansvarlig for kostnader som følge av lekkasjer. Ved rørspyling tilføres vann i rørene. Dette kan påvise svakheter, feil og mangler i form av lekkasje. Lekkasje kan oppstå som følge av, men ikke begrenset til: Dårlige pakninger, dårlige koblinger, bruddskader, tilstopping, svank og motfall.

Ved påvisning av kabler og rør under bakken (Trasesøk) kan det forekomme naturlige forstyrrelser som påvirker målinger og funn. Spylevakta er ikke ansvarlig for skader eller kostnader som følge av avvik i funn/oppmerking. Spylevakta er ikke ansvarlig for skader som følge av gravearbeid etter oppmerking.

Spylevakta sitt erstatningsansvar begrenses oppad mot tilbudet/oppdragets pålydende fakturabeløp.

Spylevakta utfører alltid arbeid med forsiktighet, med god håndverksmessig utførelse og i tråd med anbefalinger fra bransjen generelt. Ved usikkerhet anbefaler vi inspeksjon av rør. Vi kjenner ikke tilstanden på dine rør. Rørinspeksjon er eneste måte for oss å vite hva som foregår.

Disse vilkår gjelder alle kunder, borrettslag, privatkunder og proffkunder om ikke annet er avtalt skriftlig. Ta kontakt ved behov for rammeavtale, serviceavtale, tømmeavtale eller ved større bestillinger.

Opphavsrett © 2023 Spylevakta.no

Vi opplyser om at kontaktinformasjon som oppgis ikke deles eller selges til tredjeparter, denne benyttes kun av Spylevakta til å komme i kontakt med den som samtykker. Du bekrefter å kunne motta relevant informasjon relatert til tjenesten Spylevakta leverer, som i dette tilfellet gjelder spylebil for tette rør, rørinspeksjon og tømmetjenester/slamsuger.

Spylevakta AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slags personopplysninger vi lagrer og hvordan vi behandler de. Denne personvernerklæringen gjelder for: https://spylevakta.no/

Personopplysninger vi samler inn og behandler

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

 • Grunnleggende informasjon: navn og i unntakstilfeller fødselsdato
 • Kontaktinformasjon: adresse, telefonnummer, epostadresse
 • Konto og profilinformasjon: Innstillinger, preferanser,
 • Betalingsinformasjon: Pålagt betalingsinformasjon/fakturainformasjon
 • Kundehistorikk og kundeengasjement: bestillings- og leveringsopplysninger, handlekurvbevegelser, rabattkoder, lojalitetsprograminformasjon,
 • Kundehistorikk og kundeengasjement: aktive produkter og avtaler samt produkter og tjenester du har hatt tidligere, hvor mye og hvor ofte de brukes, status på produkter/tjenester,
 • Kundeaktivitet: lese- og handlingshistorikk fra app, nettsider eller elektronisk kommunikasjon vi sender ut. Samt teknisk informasjon om enhetene du bruker.
 • Cookies: se vår informasjon om cookies her: <URL til cookie-erklæring>

Personopplysningene samles i de fleste tilfeller inn direkte fra deg eller de genereres i forbindelse med at du bruker våre tjenester og produkter. Når vi henter personopplysninger fra andre kilder, henter vi personopplysninger fra følgende kilder:

Hvordan vi bruker personopplysningene

Levering av tjeneste/avtaleinngåelse

Vi bruker dine personopplysninger til å oppfylle våre avtaler med deg, det vil si når du har bestilt et produkt eller en tjeneste fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

Administrasjon av kundeforhold

Vi bruker dine personopplysninger til å administrere vårt kundeforhold med deg. Det kan for eksempel være kundeservice, klagebehandling og feilretting vedrørende ditt kundeforhold. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

Analyse, forretningsutvikling og forbedring av tjenester

Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre tjenester og produkter. Mye av dette arbeidet innebærer å analysere ulike former for personopplysninger, som for eksempel kundeaktivitet, kundehistorikk og konto og profilinformasjon. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Tilpasset brukeropplevelse

Vi tilpasser brukeropplevelsen og kommunikasjonen til ditt kundeforhold og dette bruker vi personopplysninger til. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Salg og markedsføring

Vi bruker personopplysninger i forbindelse med salg og markedsføring av våre produkter og tjenester, for eksempel ved at du mottar epost fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse. Du har mulighet å reservere deg fra deler av denne behandlingen ved å, for eksempel, reservere deg fra å motta epost fra oss. I tillegg til dette kan vi også be deg om samtykke til å bruke dine personopplysninger til såkalt profilering, hvor vi utleder interesser og behov på bakgrunn av dine personopplysninger. Hensikten med profilering vil være at markedsføringen vår skal bli mer relevant.

Systemovervåking, feilretting mm.

Vi overvåker våre systemer etter feil og problemer. En del av disse prosessene innebærer lagring og behandling av personopplysninger. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Sikkerhet, avdekking av svindel og kriminelle handlinger

Vi behandler personopplysninger i vårt arbeid med å beskytte våre brukere og oss selv mot svindelaktivitet, misbruk og kriminelle handlinger. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Overholde rettslige forpliktelser

I enkelte tilfeller er vi pålagt å behandle personopplysninger av hensyn til andre rettslige forpliktelser. Et eksempel på dette er informasjon knyttet til salg, som vi er pliktig til å regnskapsføre og oppbevare i henhold til bokføringsloven. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss.

Dine rettigheter

Dersom du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, ta kontakt med oss på post@spylevakta.no

Rett til innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å bruke innsynsretten din.

Rett til korrigering av personopplysninger

Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Retten til sletting av personopplysninger

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv. Men merk at informasjon som vi er pålagt beholde av hensyn til andre rettslige forpliktelser (som fore eksempel bokføringsloven) ikke vil bli slettet.

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

Dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å få utlevert dine personopplysninger.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.