Dette er gjeldende leveringsbetingelser og vilkår for tjenester, produkter og arbeid utført og/eller levert av Spylevakta med mindre annet er avtalt skriftlig. Med oppdragsgiver/kunde menes den som bestiller.

For å bestille våre tjenester kontakt via telefon, epost eller kontaktskjema som oppgitt på våre hjemmesider. Bestilling bekreftes via SMS. Det er den som bestiller som mottar faktura. Se vår prisliste på spylevakta.no/prisliste

Spylevakta skal ha fri tilgang til avtalt arbeid samt nødvendige områder for korrekt utførelse av oppdraget. Nøkler skal utleveres på forhånd eller tilgang gis uten opphold ved adkomst på oppdragsstedet.

Oppdragsgiver/kunde plikter å stille med tilstrekkelig tilgang til vann og strøm for utførelse av tjenesten hvis ikke annet er avtalt skriftlig. (F.eks utekran/hageslange og stikkontakt)

Ordinær arbeidstid er fra kl. 08.00 til 16.00. Ved arbeid utenfor normal arbeidstid tilkommer tillegg for overtid etter medgått tid. Ved utrykning (arbeid som starter utenfor ordinær arbeidstid) tilkommer tillegg for utrykning.

Priser er oppgitt i oppdatert prisliste på spylevakta.no/prisliste. Minstepris er 1 stk/1 time. Timer utover minstepris/første time faktureres per påbegynte halvtime. Tjenester utover spylebil/kombibil med operatør, som f.eks. rørinspeksjon eller liten slamsuger, faktureres i tillegg.

Oppdragsgiver/kunde faktureres alle offentlige gebyrer og avgifter, parkering, vareinnkjøp, underleveranse og andre påløpte kostnader i tilknytning til oppdraget med 20% påslag.

Oppdrag faktureres pr bestilling. Forfall er 10 dager fra fakturadato. Faktura sendes via e-faktura eller til oppgitt epostadresse. Bedriftskunder faktureres via EHF Faktura.

Følgende er ikke inkludert i leveransen om ikke annet er avtalt skriftlig:

  • Tildekking av gulv, dører og vegger.
  • Deponering av avfall/septik/slam
  • Uforutsett behov for slamsuger/storkombi.
  • Parkering, ferje, overnatting.
  • Nedvask/rengjøring under og/eller etter oppdrag

Avbestilling skal sendes skriftlig via SMS eller e-post minimum 12 timer før avtalt oppdrag. Ved for sen avbestilling eller oppmøte faktureres minstepris. I tilfelle avreise faktureres minstepris hvis avbestilling tilkommer oss etter avreise.

Spylevakta tar kun betalt for tiden vi er hos deg.** Det vil si fra vi ankommer oppgitt adresse og frem til avreise. Minstepris dekker oppmøte og den første timen vi er på stedet. Medgått tid regnes fra oppmøte til avreise.

*Ved behov for deponering av septik/avfall tilkommer 1 arbeidstime + aktuell deponeringsavgift. 1 arbeidstime dekker kjøretid i forbindelse med deponering, deponering og rengjøring av utstyr.

**Ved innleie av storkombi, sugebil, supersuger eller lignende kjøretøy fra underleverandør gjelder underleverandørens egne vilkår. De fakturerer normalt medgått tid inkludert, men ikke begrenset til: Kjøretid, arbeid hos kunde, deponering og rengjøring av utstyr.

Reklamasjoner skal fremlegges skriftlig via e-post eller SMS innen 24 timer etter utført oppdrag. Benytt alltid kontaktinformasjon som oppgitt på faktura eller på spylevakta.no

Når vi åpner tette avløp er det ikke uvanlig at det oppstår behov for en påfølgende spyling noen dager/uker senere. I tette avløpsrør får man stillestående avløpsvann. Her fordeler det seg avfall. Slike rester kan samle seg på utsatte steder når avløpsvannet renner unna igjen. Skader på rør, løse gjenstander eller rust som løsner er også faktorer som kan oppstå i sammenheng med tette avløpsrør. Vi anbefaler rørinspeksjon hvis rørene tetter seg gjentatte ganger. Behov for påfølgende spyling er ikke inkludert i tidligere leveranse og ikke grunnlag for reklamasjon.

Spylevakta kan ikke holdes ansvarlig for kostnader som følge av rør med feil, med for lite fall eller skader på rørstrekk. Ved spyling og/eller inspeksjon av rør kan det påvises feil/mangler og behov for vedlikehold. Spylevakta kan ikke holdes ansvarlig for kostnader som oppstår i forbindelse med spyling eller nødvendig vedlikehold, eller feil avdekket i forbindelse med spyling/inspeksjon.

Rør av dårlig kvalitet kan oppleve lekkasje under spyling, fjerning av rust, masser og tilstopping i rørene. Spylevakta er ikke ansvarlig for kostnader som følge av lekkasjer. Ved rørspyling tilføres vann i rørene. Dette kan påvise svakheter, feil og mangler i form av lekkasje. Lekkasje kan oppstå som følge av, men ikke begrenset til: Dårlige pakninger, dårlige koblinger, bruddskader, tilstopping, svank og motfall.

Ved påvisning av kabler og rør under bakken (Trasesøk) kan det forekomme naturlige forstyrrelser som påvirker målinger og funn. Spylevakta er ikke ansvarlig for skader eller kostnader som følge av avvik i funn/oppmerking. Spylevakta er ikke ansvarlig for skader som følge av gravearbeid etter oppmerking.

Spylevakta sitt erstatningsansvar begrenses oppad mot tilbudet/oppdragets pålydende fakturabeløp.

Spylevakta utfører alltid arbeid med forsiktighet, med god håndverksmessig utførelse og i tråd med anbefalinger fra bransjen generelt. Ved usikkerhet anbefaler vi inspeksjon av rør. Vi kjenner ikke tilstanden på dine rør. Rørinspeksjon er eneste måte for oss å vite hva som foregår.

Disse vilkår gjelder alle kunder, borrettslag, privatkunder og proffkunder om ikke annet er avtalt skriftlig. Ta kontakt ved behov for rammeavtale, serviceavtale, tømmeavtale eller ved større bestillinger.

Opphavsrett © 2023 Spylevakta.no