Dette er gjeldende leveringsbetingelser og vilkår for tjenester, produkter og arbeid utført og/eller levert av Spylevakta til kunde/oppdragsgiver med mindre annet er avtalt skriftlig.

Arbeid utføres etter avtale i normal arbeidstid 08.00 – 16.00. For å avtale tidspunkt for ønsket arbeid ta kontakt via telefon, epost eller kontaktskjema på våre hjemmesider. Se egen prisliste på spylevakta.no/prisliste

Spylevakta skal ha fri tilgang til avtalt arbeid samt nødvendige områder for korrekt utførelse av oppdraget. Nøkler skal utleveres på forhånd eller uten opphold ved adkomst på oppdragsstedet. Endringer i oppdraget skal avtales mellom partene.

Kunde/oppdragsgiver plikter å stille med tilstrekkelig tilgang til vann og strøm for utførelse av tjenesten hvis ikke annet er avtalt skriftlig. (F.eks utekran/hageslange og stikkontakt)

Ved arbeid utenfor normal arbeidstid gjelder egne priser for overtid. Ved utrykning gjelder egne priser for utrykning.

Priser er oppgitt i oppdatert prisliste på spylevakta.no/prisliste. Minstepris er 1 stk/1 time. Timer/tjenester utover minstepris/første time faktureres per påbegynte halvtime/stk.

Oppdragsgiver/kunde dekker alle offentlige gebyrer og avgifter, vareinnkjøp, underleveranse og andre påløpte kostnader i tilknytning til oppdraget + netto 25%.

Oppdrag faktureres pr oppdrag. Forfall er 10 dager fra fakturadato. Ved større oppdrag fakturerer vi pr påløpte 20 000 kr eks MVA hvis ikke annet er avtalt skriftlig.

Følgende er ikke inkludert i leveransen om ikke annet er avtalt skriftlig:

  • Tildekking av gulv, dører og vegger.
  • Deponering av avfall/septik/slam
  • Slamsuging
  • Reisekostnader, bom og parkering
  • Nedvask/rengjøring under og etter avsluttet oppdrag

Spylevakta.no benytter EHF-fakturering til proffkunder. Privatkunder faktureres via e-post.

Avbestilling skal sendes skriftlig via SMS eller e-post minimum 12 timer før avtalt oppdrag. Ved for sen avbestilling/oppmøte faktureres minstepris. Ved utrykning faktureres minstepris ved oppdrag avbestilt etter avreise.

Spylevakta beregner medgått tid fra vi forlater kontoret til vi er tilbake på kontoret. Tid som faktureres inkluderer, men er ikke begrenset til, ekstra påfylling av vann, avfallshåndtering, tømming/deponering av slam og/eller avfall, administrasjon og behandling/redigering av video ifm inspeksjon.

Reklamasjoner skal fremlegges skriftlig via e-post eller SMS innen 24 timer etter utført oppdrag. Benytt alltid kontaktinformasjon som oppgitt på faktura eller på spylevakta.no

Når man åpner tette avløp er det ikke uvanlig at det oppstår behov for en påfølgende spyling noen dager/uker senere. I tette avløpsrør får man stillestående avløpsvann. Her fordeler det seg avfall. Slike rester kan samle seg på utsatte steder nå som avløpsvannet løper igjen. Skader på rør, løse gjenstander eller rust som løsner er også faktorer som kan oppstå i sammenheng med tette avløpsrør. Vi anbefaler inspeksjon av avløpsrør så du får oversikt over tilstanden på dine rør. Behov for påfølgende spyling er ikke inkludert i tidligere leveranse og ikke grunnlag for reklamasjon.

Spylevakta kan ikke holdes ansvarlig for rør som ligger feil eller med for lite fall. Ved spyling og/eller inspeksjon av gamle rør kan det påvises/oppstå behov for vedlikehold og rørlegger. Spylevakta kan ikke holdes ansvarlig for følgekostnader som oppstår i forbindelse med spyling eller nødvendig vedlikehold avdekket i forbindelse med spyling.

Gamle rør av dårlig kvalitet kan oppleve lekkasje ved fjerning av rust og gamle masser i rørene. Spylevakta er ikke ansvarlig for dette. På gamle røranlegg må man kunne påregne utskiftninger av gamle pakninger, koblinger, skruer, vannlåser o.l. Spylevakta er behjelpelig med dyktige samarbeidspartnere som stiller på kort varsel.

Spylevakta sitt erstatningsansvar begrenses oppad mot tilbudet/oppdragets pålydende fakturabeløp.

Spylevakta utfører alltid arbeid med forsiktighet, med god håndverksmessig utførelse og i tråd med anbefalinger fra bransjen generelt. Vi anbefaler alltid inspeksjon av rør etter spyling. I noen tilfeller også før spyling. Riktig utført vedlikehold av rør og avløp er viktig! Vi samarbeider med dyktige rørleggere og sørger for at du får gode råd. Påvises det behov for vedlikehold under spyling anbefaler vi at dette følges opp i samråd med kyndig rørlegger.

Disse vilkår gjelder alle kunder, borrettslag, privatkunder og proffkunder om ikke annet er avtalt skriftlig. Ta kontakt ved behov for rammeavtale, serviceavtale, tømmeavtale eller ved større bestillinger.

Opphavsrett © 2020 Spylevakta.no

Ring oss!

Trenger du spylebil eller lurer du på noe?

Holler Box