Tine fryste vannrør

Tine fryste vannrør? Har dine rør fryst? Når det blir kaldt ute så kan vannledninger fryse. Da er det viktig at du får god hjelp så raskt som mulig. Det er også viktig at rørene tines av kompetent personell. Rør som fryser kan sprekke, men begynner nødvendigvis ikke å lekke før etter at de er tint. Dette kan føre til ytterligere problemer om du ikke er kjent med, og utstyrt for, jobben. Med spesialutviklet spylebil med varmtvann, steam og med tineapparater for tining av fryste rør kan vi hjelpe deg på kort varsel. Når rørene fryser kan de bli ødelagt. Det kan derfor være mye penger å spare ved å være tidlig ute med gode tiltak. Vi har døgnvakt alle dager, året rundt. 

Tine fryste vannrør om vinteren

Vi har døgnåpen vakttelefon!

Fryste vannrør på hytta?

Dessverre er det slik at mange hytter er utsatt for frostskader og fryste rør. Det kan være at rørene ligger for grunt, at hytten ikke er tilstrekkelig isolert, eller at det ikke står på tilstrekkelig med varme i en kuldeperiode. Fryste rør kan gå bra, men det kan også resultere i store skader. Derfor er det viktig at du søker kompetent hjelp raskt, når uhellet først er ute. 

Vi tiner fryste vannrør på hyttefelt utover Østlandet. Med en spesialutviklet spylebil med varmtvann, 4X4 og kompetente medarbeidere rykker vi ut for rørtining igjennom vinteren. Har dine rør fryst anbefaler vi at du ringer oss. Vi hjelper deg mer enn gjerne. 

Fryste rør hjemme

Det første du skal gjøre er å stenge hovedkranen. Går vannrørene igjennom kalde rom kan du med fordel skru på varmen i disse rommene, men ikke forsøk å tine rørene selv. Bruk av åpen flamme og andre hendige påfunn kan skape unødvendige skader og vannlekkasjer. 

Har du rør som fryser? Vi kan hjelpe deg! Med riktig utstyr og døgnvakt hele vinteren gjør vi vårt for at du skal gå vinteren trygt i møte. Når rørene fryser kan det oppstå store følgeskader. Det er derfor viktig at du får god hjelp raskt. Vi tiner fryste rør i hele Viken, inkludert Oslo og Vestfold. Enten det er enebolig, hytte eller næringseiendom. Vi har spesialtilpassede spylebiler for tining av fryste rør og stiller på kort varsel døgnet rundt. 

Frosne vannrør

Når vi er ute på tine-oppdrag så arbeider vi alltid med utstyr tilpasset rørtining og drikkevann. Det betyr egen spylebil til dette formålet, rengjort og desinfisert med egne spesialdyser og varmtvann fra bilen. Vi er opptatt av god hygiene, og spesielt når vi arbeider med drikkevannsledninger. 

Fryst avløpsrør

Opplever du at avløpsrør eller drensrør fryser? Vi kan hjelpe deg! Når avløpsrørene fryser betyr dette vanligvis at noe er galt. Avløpsrørene skal renne seg tomme, og det skal ikke ligge igjen avløpsvann og avfall som kan fryse. Vi kan tine og spyle rent så avløpet åpnes igjen, men vi vil anbefale at du også finner årsak til problemet. En rørinspeksjon er ofte raskeste vei til konkrete svar. Det kan være skader på avløpsrøret, svank, motfall eller for dårlig fall. Det kan også være at avløpsrøret ligger for grunt. I virkelig kalde perioder kan det føre til at avløpet bygger lagvis med is, til det tilslutt går tett. 

Vi løser problemet og gir deg svar på hva som er galt, hvor feilen er og anbefalte tiltak. 

Tine fryst vannledning

Vi har døgnåpen vakttelefon!

Pris for å tine fryste vannrør

Det er utfordrende å si noe om pris på forhånd. Det er mange variabler, de fleste av disse er ukjente for oss frem til vi starter arbeidet. Rørtining kan i noen tilfeller gjøres til minstepris, mens det i andre tilfeller krever langt mer arbeid. Du kan se hele vår ordinære prisliste her på hjemmesiden vår. Er du usikker på hva du kan forvente i ditt tilfelle anbefaler vi at du ringer oss. Vi svarer deg mer enn gjerne. 

Prisliste ved tining av fryste rør

Spylevakta ønsker å være en trygg leverandør du kan henvende deg til når uhellet er ute. Derfor har vi transparent prisliste og åpne leveringsbetingelser. Ingen liker dyre overraskelser. Når uhellet først oppstår er det viktig å få den hjelpen man trenger, til riktig pris. Det gjelder også når vannrørene fryser. Med Spylevakta kan du være trygg på at du får tint fryste rør og åpnet tette avløp uten unødvendige overraskelser. Klikk her for å se vår prisliste. 

Spisskompetanse i flere ledd

Når rørene fryser hender det at følgeskader og lekkasjer krever kompetente håndverkere som stiller på kort varsel. Derfor samarbeider vi med Helgheim VVS AS og andre lokale rørleggere. Her blir vi og våre kunder prioritert med nødvendig hjelp på kort varsel. Har du problemer med tett do og tett toalett? Trenger du å tømme septiktanken på hytta? Spylebil for tette rør? Hvordan åpne tett toalett? Vi gjør mer enn å tine fryste rør. 

Leveringsbetingelser

Trykk her for å lese våre generelle leveringsbetingelser og vilkår. Hvis din bestilling har behov for tjenester/løsninger utover de generelle vilkår eller prisliste ber vi deg ta kontakt direkte for å avtale nærmere. 

Utrykning med rørlegger for tining av fryste vannrør

VI ER HER FOR DEGTilgjengelig 24/7 alle dager i året.

Spylevakta stiller hele døgnet, året rundt. Vi hjelper deg når du trenger det.
Vårt mål er å ha de mest fornøyde kundene i vår bransje!
GOD SERVICE
Spylevakta har fokus på god service og effektive løsninger. Vi ordner opp.
Det er overraskelse nok når kloakken går tett. Spylevakta har åpen prisliste og tydelige vilkår.