Sugebil til parkeringskjeller og P-hus

Sugebil til parkeringskjeller og P-hus. Opplever du problemer med overvann og oversvømmelse i P-hus? Trenger du å tømme sandfang eller pumpekum? Vi har en unik maskinpark skreddersydd parkeringskjeller og parkeringshus. Med effektive og små kombibiler og slamsugere kommer vi til selv i de trangeste P-hus.

Vi har god erfaring med fjerning av vann ved store nedbørsmengder og i flomsituasjoner. Vi rykker ut på kort varsel og stiller med mannskap, biler og utstyr tilpasset oppgaven. Trenger du slamsuger ned i parkeringskjelleren? Da bør du ringe oss!

Slamsuger sandfang p-hus

Trenger du slamsuger til p-hus? Ring 92 11 00 59 eller send oss din henvendelse.

Oversvømmelse og flom i parkeringshus

Store mengder regn, oversvømmelser og flomsituasjoner kan være krevende i parkeringshus og spesielt parkeringskjellere. Normalt har p-hus og parkeringskjellere gode systemer for behandling av overvann og avfall, men ved store mengder regn og/eller flom så kan disse systemene bli overbelastet.

Trenger du akutt hjelp med overvann og flom? Vi har døgnåpen vakttjeneste og stiller på kort varsel på hele det sentrale Østlandet. Vår maskinpark er spesielt tilpasset parkeringshus og parkeringskjellere. Vi hjelper deg, der ingen andre kan.

Flomsituasjoner kan komme brått på. Løpende vedlikehold av pumper, sandfang og drenering er viktig og kostnadsbesparende! 

Tømmetjenester til parkeringskjellere og P-hus

Kombibiler og slamsugere for P-hus

Vi hjelper deg raskt og enkelt!

Overvann på parkeringsplass, i P-hus og parkeringskjeller

Vi fjerner overvann fra parkeringsplasser, i P-hus og i parkeringskjellere. Vi har totalt 3 stk slamsugere spesielt tilpasset parkeringshus og kjellere. Disse kommer frem der i de aller fleste parkeringskjellere på Østlandet. Med effektive biler, stor kapasitet og rask respons er vi et foretrukket valg når overvannet må bort.

Ta kontakt for å avtale spyling av avløp og rør i borettslag og sameie!

Tømme sandfang i P-hus

Å tømme sandfang i P-hus kan være både tidkrevende og dyrt. Derfor har vi satt sammen en unik maskinpark bestående av blant annet 3 stk slamsugere tilpasset parkeringshus og kjellere. Vi kommer til der ingen andre kan. I tillegg til 3 små slamsugere har vi også en egen slamhenger/tanktralle for ekstra kapasitet på stedet, nede i parkeringskjelleren.

Tømme pumpekum i P-hus

Har du problemer med overvannspumpe/spillvannspumpe? Vi tømmer pumpekum raskt og effektivt og sørger for fri tilgang til pumpe.

VI ER HER FOR DEGTilgjengelig 24/7 alle dager i året.

Spylevakta stiller hele døgnet, året rundt. Vi hjelper deg når du trenger det.
FORNØYDE KUNDER
Vårt mål er å ha de mest fornøyde kundene i vår bransje!
GOD SERVICE
Spylevakta har fokus på god service og effektive løsninger. Vi ordner opp.
Det er overraskelse nok når kloakken går tett. Spylevakta har åpen prisliste og tydelige vilkår.

Priser ved tømmetjenester i parkeringskjeller og P-hus

Med unntak av tømmeservice på toalettbrakker som prises per tømming til faste lave priser, følger våre kombibiler og slamsugere ordinær prisliste på andre tjenester. Vi tar kun betalt for tiden vi er ute hos kunde, men hvis det er behov for deponering på mottak tilkommer 1 time + avgift for deponert avfall etter egne satser. Ved tømmetjenester til parkeringskjeller og P-hus er det flere faktorer som påvirker prisen. Det er vanskelig å gi en generell pris på forhånd. Vi har åpen prisliste for våre ordinære tjenester. Prislisten vår finner du her. Er du usikker på pris i ditt tilfelle anbefaler vi deg å ringe oss.

Tømmetjenester til parkeringskjeller og P-hus