Spyling av avløp i borettslag og sameie

Spyling av avløp i borettslag og sameie er en viktig del av vedlikehold og drift. Spylevakta har god erfaring med å bistå borettslag og boligsameier. Enten det gjelder akutte tjenester i forbindelse med tilstoppet avløp eller ordinært vedlikehold.

Mange borettslag opplever dårlig lukt fra sluk, avløpsvann som renner tregt og tilstoppelser. Spyling av avløpsrør for å fjerne avleiringer kan være løsningen. Spylevakta hjelper dere med dette til forutsigbare vilkår og priser, og med fokus på høy kvalitet i alle ledd av utførelsen.

Denne siden gjelder spyling av avløp i borettslag og sameie. Er du ikke representant for et borettslag eller sameie kan du lese mer om våre tjenester her, eller se vår ordinære prisliste her. For priser på spyling til borettslag og sameie ber vi deg ta kontakt direkte for å avtale befaring og pristilbud.

Spyle avløp i borettslag

Har du tett avløp? Ring 92 11 00 59 eller send oss din henvendelse.

Tjenester ifm rør i borettslag og sameie

Spylevakta tilbyr alle våre tjenester til borettslag og sameier. Spyling av avløp i borettslag og sameie kan gjelde akutt åpning av tilstoppede avløp, rens og vedlikeholdsspyling av avløpsrør, rens og vedlike hold av nedløp og takrenner eller drenering. Rørinspeksjon benyttes i tilfeller der det er nødvendig for å åpne tilstoppet avløp, for å avdekke feil eller skader, eller for en ordinær tilstandsrapport på avløpsanlegget. Representerer du et borettslag eller sameie anbefaler vi deg å ta kontakt for å avtale befaring, så vi kan gi dere et godt tilbud på våre tjenester.

Tette avløp kan forekomme når som helst. Skulle uhellet oppstå åpner vi dine rør raskt og enkelt!

spyling av tette rør

SPYLING AV TETTE RØR OG AVLØP

Vi hjelper deg raskt og enkelt. Enten det er tett kloakk eller tett drenering.

Hvordan utføres spyling av avløpsanlegg i borettslag og sameie?

I Spylevakta er vi opptatt av at tjenestene vi utfører skal utføres med hensyn til beboere. Når vi skal spyle avløpsrør starter vi med å kartlegge tilgangspunkter til avløpsanlegget. Deretter planlegger vi tidspunkt for utførelse i samråd med kunde. Beboere varslet og eventuelle spørsmål og hensyn besvares og ivaretas. Vi er opptatt av å ivareta beboere og styre. Spylevakta leverer tjenester trygt og enkelt.

Når Spylevakta skal ut på oppdrag til borettslag og sameie kjører vi som regel alltid spylebil utstyrt med kamera for rørinspeksjon. På denne måten er vi godt forberedt og kostnadseffektive om behov for rørinspeksjon skulle oppstå.

Når avløpet skal spyles fører vi en høytrykksslange inn i avløpsrørene. Ved hjelp av spesialutviklede dyser spyler vi avløpet fritt for avleiringer og avfall. Skal hele avløpet spyles trenger vi derfor tilgang til bad og kjøkken i hver leilighet. I noen tilfeller spyles kun felles rørstrekk. Disse får vi som regel tilgang til uten tilgang til leilighetene. Når spylingen er gjennomført kan vi utføre en rørinspeksjon for å se resultatet av spylingen, tilstand på rør og skjøter og eventuelt observere behov for ytterligere vedlikehold.

Våre spylebiler er spesialtilpasset spyling og rørinspeksjon av avløpsanlegg i private hus og hjem. Det inkluderer leiligheter og borettslag i helhet. Riktig utstyr sparer deg for unødvendig slitasje, merker og skader. Som vi liker å si: «Riktig utstyr er halve jobben». Riktig utstyr bidrar også til raskere responstid og lavere driftskostnader.

Ta kontakt for å avtale spyling av avløp og rør i borettslag og sameie!

Avløpsåpner ved tilstoppet avløp

Mange av våre kunder forsøker å løse problemet selv før de kontakter oss. Enten om de forsøker seg med hageslange og stakefjær, eller tradisjonell avløpsåpner. Det kan være en god ide, men vær forsiktig, les deg opp på gode råd og følg bruksanvisningene som gitt på produktene du ønsker å bruke. Vi anbefaler alltid Mudin avløpsåpner hvis du skal bruke avløpsåpner på egenhånd. Dette er en testvinner og et produkt vi har god erfaring med selv. Her kan du lese mer om test av avløpsåpnere og om hvorfor Mudin er best.

Hvis avløpet er helt tett er det noen ting du skal tenke på før du tilfører kjemikalier. Under spyling av rør tilføres vann i avløpsrørene. Selv om vi alltid forsøker å begrense og om mulig unngå vannsøl, kan det være tilfeller hvor dette er nødvendig for å få åpnet avløpet. Hvis avløpet da er fylt opp med kraftige kjemikalier så vil dette kunne skape merker på inventar og gulv.

Har du forsøkt avløpsåpner?

Vår erfaring er derfor at avløpsåpner kan være et godt alternativ før røret tetter seg eller så lenge røret er delvis tett. Hvis avløpsvannet for eksempel siger sakte igjennom. Hvis avløpet er helt tett vil det være mer naturlig å starte med spylebil først som sist. Hvis du velger å forsøke avløpsåpner før du kontakter oss er det fint om du gir oss beskjed! Avløpsåpner er kraftige kjemikalier som kan gjøre stor skade på inventar, rør, utstyr og ikke minst våre ansatte. Hud, øyne og hender er veldig utsatt for stygge skader i møte med avløpsåpnere. Derfor ber vi deg gi oss beskjed om dette er tilført avløpet.

VI ER HER FOR DEGTilgjengelig 24/7 alle dager i året.

Spylevakta stiller hele døgnet, året rundt. Vi hjelper deg når du trenger det.
Vårt mål er å ha de mest fornøyde kundene i vår bransje!
GOD SERVICE
Spylevakta har fokus på god service og effektive løsninger. Vi ordner opp.
Det er overraskelse nok når kloakken går tett. Spylevakta har åpen prisliste og tydelige vilkår.

Priser ved spyling i borettslag og sameie

Det er vanskelig å gi en konkret pris på forhånd. Når vi skal arbeide med borettslag og sameier så er det flere faktorer som påvirker pris. På den ene siden skal det avtales og planlegges så vi unngår unødvendige opphold i arbeidet. Samtidig som beboere og borettslaget ønsker ivaretas. På den andre siden er det naturligvis penger å spare på å kombinere flere enheter/leiligheter i ett og samme oppdrag.

For at vi skal kunne gi dere et godt tilbud og riktig pris er det derfor avgjørende med en innledende befaring. Befaring er uforpliktende og kostnadsfritt. Når befaring er gjennomført og deres ønsker er avklart sender vi dere et skriftlig pristilbud.

Spisskompetanse i flere ledd

Det hender at problemer med avløpet og påfølgende rørinspeksjon avdekker behov for rørlegger. Kompetente håndverkere som stiller på kort varsel er mangelvare og helt avgjørende for et godt resultat. Derfor samarbeider vi med Helgheim VVS AS ved behov for rørleggertjenester. Helgheim VVS er en lokal leverandør vi kjenner godt og samarbeider tett med. Med felles kontorlokaler og løpende dialog sørger Helgheim VVS for at våre kunder er i gode hender om behovet for rørlegger skulle oppstå.

Spylevakta på jobb