Rørinspeksjon i Drammen

Vi utfører rørinspeksjon i Drammen. Rørinspeksjon med kamera er en trygg og enkel måte å avdekke problemer i avløp. I noen tilfeller holder det ikke bare å spyle rent. Er det røtter som har funnet veien inn i avløpsrøret, rust, eller bruddskader, så må dette avdekkes og kartlegges før det kan utbedres. I noen tilfeller møter vi også fremmede plastgjenstander fra badet, som har blitt skylt ned i toalettet. Har du barn, eller kanskje har du vært uheldig selv?

Spylevakta utfører rørinspeksjon i Drammen og omegn. Vi stiller på kort varsel med spylebil og kamera.

Kamerainspeksjon og rørinspeksjon i Drammen

Kamerainspeksjon og rørinspeksjon er det samme. Inspeksjon av avløp utføres med et kamera påmontert en stakefjær. Kameraet skyves så inn i avløpsrøret og filmer/tar bilder av det vi finner. Kameraet teller meter og er søkbart fra bakkenivå slik at vi enkelt kan påvise hva og hvor problemet er.

Opplever du at avløpet tetter seg gjentatte ganger kan det være lurt med en rørinspeksjon. Det er enklere å avverge, forbedre og utbedre problemer med avløp når problemet er kartlagt.

Feil som avdekkes ved rørinspeksjon

  • Bruddskader
  • Avløpsvann i avløpet (lokal svank/motfall)
  • Motfall og/eller generelt dårlig fall
  • Røtter i rørene (rotgjennomtregning)
  • Rustproblemer og løs rust
  • Avleiringer eller gjenstander i avløp

Etter utført rørinspeksjon utarbeider vi om ønskelig rapport med bilder/video fra inspeksjonen som påviser eventuelle utfordringer/problemer med avløpet. Det kan også avtales overlevering av hele minnepennen med full video fra hele rørinspeksjonen.

Hvordan utføres en rørinspeksjon

Når vi skal inspisere avløp er det vanlig at vi gjennomfører høytrykkspyling av avløpet først. Dette for å bedre sikt, fjerne skitt og avfall samt å spare kamera for unødig slitasje. Dette sikrer at kameraet kommer til der det skal og får dokumentert avløpet tilstrekkelig.

Rørinspeksjon

Når spyling er utført starter inspeksjonen fra strategiske punkter i nærheten av der problemet antas å være. Videre jobber vi oss igjennom avløpene for å avdekke feil og mangler, samt at vi utfører sporadisk spyling ved behov. Når rørinspeksjonen er ferdig er som regel rørene rene og pene, samtidig som at du får god oversikt over tilstanden på ditt avløp.

Hvorfor utføre rørinspeksjon?

Det er mange gode grunner til å utføre rørinspeksjon med kamera. Som regel utføres rørinspeksjon med bakgrunn i at det mistenkes feil med avløpsrørene eller i forbindelse med å planlegge nødvendig vedlikehold/utbedringer. Det kan også være i forbindelse med oppussing eller som dokumentasjon til forsikringsselskap.

En overraskende stor andel av befolkningen vet svært lite om egne avløpsrør. Mange vet ikke engang hvor de går, eller i hvilken forfatning de er i. Avløpsrør som svikter kan skape store ødeleggelser og dyre lekkasjer. Vi anbefaler at du inkluderer avløpsrørene dine når du lager plan for vedlikehold av boligen.

En korrekt utført rørinspeksjon med skriftlig rapport som dokumenterer feil og skader, samt påviser hvor de er gir deg muligheten til å utbedre feil og skader lokalt. Dette er besparende både for økonomi og miljø.

Pris for rørinspeksjon i Drammen

Det kan være utfordrende å si noe om pris på forhånd. Det vi kan si er at de aller fleste rørinspeksjoner utføres til minstepris. Det inkluderer kjøring, driftskostnader, arbeidstid og bilder/video av eventuelle funn. Er det nødvendig med spyling av rør i forbindelse med inspeksjon kommer spyling i tillegg.

Prisliste ved rørinspeksjon

Spylevakta ønsker å være en trygg leverandør du kan henvende deg til når uhellet er ute. Derfor har vi transparent prisliste og åpne leveringsbetingelser. Ingen liker dyre overraskelser. Når uhellet først oppstår er det viktig å få den hjelpen man trenger, til riktig pris. Med Spylevakta kan du være trygg på at du får hjelpen du trenger uten unødvendige overraskelser. Klikk her for å se vår prisliste.

Spisskompetanse i flere ledd

Ved tett, eller skadet avløp hender det at følgeskader og lekkasjer krever kompetente håndverkere som stiller på kort varsel. Derfor samarbeider vi med Helgheim VVS AS ved behov for rørlegger. Dette er en lokal leverandør vi kjenner godt og har samarbeidet lenge med. Her blir Spylevakta og spylevakta sine kunder prioritert og du får nødvendig hjelp på kort varsel. Det er en stor trygghet for deg som kunde.

Leveringsbetingelser

Trykk her for å lese våre generelle leveringsbetingelser og vilkår. Hvis din bestilling har behov for tjenester/løsninger utover de generelle vilkår eller prisliste ber vi deg ta kontakt direkte for å avtale nærmere.